Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

Zariņš ceļ trauksmi – Krauklis vienpersoniski iznomā pašvaldībai piederošo īpašumu

Izbeidzoties galvenajam nomas līgumam ar “Alko1000” īpašniekiem, visi noslēgtie apakšnomas līgumi zaudēja spēku. Domes priekšsēdētājs noslēdzis pagaidu līgumus, tai skaitā ar SIA “LVBet Caffe”, līdz tiks sagatavoti dokumenti izsolei. Foto: Ilze Fedotova

Valkas novada domes opozīcijas līderis Viesturs Zariņš ar ierakstu “Facebook” vērš sabiedrības uzmanību uz kādu darījumu, kas, viņaprāt, ir nepareizs un nelikumīgs, proti, domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis noslēdzis līgumus par telpu īri,  iznomājot visu Rūjienas ielas 31 (bijušo muitas punktu) īpašumu nomniekiem bez likumā noteiktās izsoles.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Ziemeļlatvija” jau ir rakstījusi, ka bijušā muitas punkta izīrēšana Valkas novada domei bija ienesīgs darījums. Muitas punktā atradās alkoholisko dzērienu tirgotava “Alko1000”. Kovids, ierobežojumi un citi apstākļi iecirta pamatīgu robu alkohola biznesā, pircēju plūsma strauji mazinājās un igauņu uzņēmēji īres līgumu uzteica.  Mēnesī “Alko1000” Valkas novada kasi papildināja par 10 tūkstošiem eiro.

V. Zariņš raksta: “Sākoties alkohola norietam, arī uzņēmēju spēja pārvaldīt nekustamo īpašumu mazinājās, līdz beidzot izsīka pavisam.

Vienošanās par līguma izbeigšanu tika sagatavota jau 2022. gada 24. janvārī. Tas nozīmē, ka jau kādu laiku pirms minētā datuma domes priekšsēdētājs bija informēts, ka nomas līgums tiks izbeigts. Tātad bija pietiekams laiks, lai domes priekšsēdētājs sasauktu domes ārkārtas sēdi un apstiprinātu jaunus izsoles noteikumus nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31 Valkā nomai. Laika bija pat tik daudz, lai likumā noteiktajā kārtībā varētu veikt izsoli un jau dienā, kad beidzās iepriekšējais nomas līgums, tiktu noslēgts jauns līgums ar izsoles uzvarētāju. Bet nekas tāds nesekoja – ne pirmajās dienās, ne arī nākamajos mēnešos. Objektu pēkšņi pārņēma noslēpumains oreols – ārēji it kā viss kārtībā, bet 2022. gada 28. februārī un 1. martā domes priekšsēdētājs, aizbildinoties ar steidzamību un ārkārtas situācijas risināšanu, noslēdza apmēram septiņus nomas līgumus, tādējādi vienpersoniski iznomājot visu Rūjienas ielas 31 īpašumu nomniekiem bez likumā noteiktās izsoles. Viņš vienpersoniski izlēma, kādu nomas maksu piemērot katram nomniekam, tā arī oficiāli domes deputātus par izveidojušos situāciju neinformējot.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Viņš arī norāda, ka tas raisa pārdomas, jo domes deputāti parasti lemj pat par mazdārziņu iznomāšanu, kur izsoles gada cena ir 20 eiro.

Saskata nepilnības

Pēc V. Zariņa paustā, viens no nomniekiem, ar kuru tika noslēgts nomas līgums, ir SIA “LVBet Caffe” – tas pats uzņēmējs, ar kuru azartspēļu biznesu Valkas centrā rudenī centās uzsākt domes priekšsēdētājs. “Tikai šī iemesla dēļ priekšsēdētājs atļāvās bez domes pilnvarojuma parakstīt tik daudzus nomas līgumus, patvaļīgi izlemt nomas cenas. Droši vien radīsies jautājums – kāds sakars azartspēlēm ar daudzajiem noslēgtajiem nomas līgumiem? Jāpaskaidro, ka, izbeidzoties galvenajam nomas līgumam, visi noslēgtie apakšnomas līgumi zaudē spēku, tajā skaitā līgums ar SIA “LVBet Caffe”,” norādījis V. Zariņš, apgalvojot, ka priekšsēdētājs jau janvārī, izbeidzot līdzšinējo nomas līgumu, apsolījis azartspēļu uzņēmējiem sakārtot lietas, lai nomas līguma laušanas gadījumā viņi nezaudētu nomas tiesības Rūjienas ielā 31, tādējādi nezaudējot arī azartspēļu licenci.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

V. Zariņš norāda, ka tā ir klaja normatīvo aktu ignorēšana un nekompetence. “Noslēdzot līgumu kaut vai tikai ar vienu SIA “LVBet Caffe”, tika izdarīta virkne likumpārkāpumu: tika noslēgts līgums bez domes pilnvarojuma to darīt; tika vienpersoniski noteikta nomas maksa; netika rīkota nomas tiesību izsole; līgums tika parakstīts ar savu darījumu partneri, kaut likums vēl divus gadus aizliedz pieņemt lēmumus un slēgt līgumus;  domes deputātiem tika atņemtas tiesības izlemt, vai viņi arī turpmāk vēlas pašvaldības īpašumā atļaut azartspēles.

Meklējot pamatojumu šādiem apgalvojumiem, no domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa “Ziemeļlatvija” saņēma īsu komentāru, paužot, ka deputāts Zariņš kārtējo reizi vēlas viņu apmelot. Viņš norāda: “Jau labu laiku viņa apmelojumus nelasu. Viņa apgalvojumi nav taisnība un melus komentēt ir bezcerīgs pasākums, tāpat iznāk taisnošanās.” Tajā pašā laikā, painteresējoties, kāpēc līdz šim nav notikusi nomas tiesību izsole un ko nozīmē pagaidu nomas līgumi, kas noslēgti ar vairākiem nomniekiem, domes priekšsēdētājs iesaka vērsties atbildīgajā – juridiskajā – nodaļā.

Vajadzēja nogaidīt

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

No domes Juridiskās nodaļas “Ziemeļlatvija” saņēma arī garu un plašu situācijas skaidrojumu. “Attiecībā uz norādīto, ka bez nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanas un pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas ir noslēgti līgumi ar citām komercsabiedrībām par telpu lietošanu nekustamajā īpašumā Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, norādāms, ka pārvaldnieks nomas tiesību līgumā noteiktajā kārtībā nekustamajā īpašumā bija nodibinājis tiesiskās attiecības ar vairākiem apakšnomniekiem. Ņemot vērā to, ka nomnieka saistībai izbeidzoties, arī apakšnomnieku saistības tiek izbeigtas, pašvaldība līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiktu atrasts jauns nekustamā īpašuma nomnieks, mēģināja rast risinājumu izveidojušajai situācijai. Tādējādi pašvaldība, vienlaikus ar nomnieka saistību izbeigšanu, noslēdza pagaidu nomas līgumus ar šī nekustamā īpašuma apakšnomniekiem nolūkā dot iespēju apakšnomniekiem sagaidīt jauno nomas tiesību izsoles uzvarētāju, ar kuru, iespējams, apakšnomniekiem izdotos vienoties arī par turpmāku apakšnomas tiesību izmantošanu,” skaidro Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks Daniels Minajevs.

Viņš norāda, ka, ievērojot to, ka pašvaldībai nav zināms, kas būs jaunais nomnieks, kurš izsoles rezultātā iegūs šī nekustamā īpašuma nomas tiesības, kā arī nav zināms, vai šis jaunais nekustamā īpašuma nomnieks būtu gatavs turpināt sadarbību ar esošajiem apakšnomniekiem, pašvaldības ieskatā nebūtu bijis lietderīgi lūgt apakšnomniekiem nekavējoties atbrīvot nomātās telpas, pieņemot, ka, iespējams, jaunais nomnieks būs ieinteresēts saglabāt apakšnomniekus šajā nekustamajā īpašumā.

“Ziemeļlatvijai” pašvaldībā gan skaidro, ka visas šīs pagaidu veiktās darbības saistībā ar nekustamo īpašumu ir veiktas vienlaikus izsolei vajadzīgās dokumentācijas gatavošanas procesam nolūkā iegūt jaunu nomnieku tiesiskā ceļā. “Ievērojot minēto, norādāms, ka šajās pagaidu vienošanās ar apakšnomniekiem ir skaidri noteikts, ka pašvaldība rīkos izsoli par nekustamā īpašuma iznomāšanu, pēc kuras jaunajam nomniekam būs iespējams noslēgt līgumus ar apakšnomniekiem, kā arī ir pielīgts, ka apakšnomnieki turpina katrs lietot konkrētās telpas līdz dienai, kad stājas spēkā jaunais telpu nomas līgums, kas noslēgts starp pašvaldību un jauno nekustamā īpašuma nomnieku. No norādītā izriet, ka pēc būtības jaunajam nomniekam nebūs pienākuma šādus līgumus slēgt ar apakšnomniekiem un pašvaldībai nav tiesību šādu pienākumu jaunajam nomniekam uzlikt, taču pašvaldība pieļauj varbūtību, ka pēc izsoles uzvarētāja noskaidrošanas apakšnomniekiem izdosies vienoties ar jauno nomnieku par turpmāku apakšnomas tiesību realizēšanu,” papildina D. Minajevs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nomas tiesību izsoles noteikumi – šīs nedēļas finanšu komitejas darba kārtībā

Pēc D. Minajeva paustā, attiecībā uz pašvaldības turpmāk plānoto rīcību norādāms, ka pašvaldība ir paredzējusi veikt nomas tiesību izsoli uz nekustamo īpašumu un pašlaik pašvaldības speciālisti gatavo nomas tiesību izsoles noteikumus, kurus ir plānots apstiprināt 2022. gada 30. jūnija Valkas novada pašvaldības domes sēdē (vispirms jau tie ir iekļauti izskatīšanai 2022. gada 13. jūnija pašvaldības Finanšu komitejas darba kārtībā), kas bija vakar. Savukārt pati izsole šobrīd tiek provizoriski plānota uz 2022. gada 22. jūliju.

“Izsoles nosacījumos pašvaldība plāno paredzēt, ka nomnieks tiek vērtēts ne tikai pēc maksimāli piedāvātās nomas maksas apmēra, kā tas tiek vērtēts gadījumā, kad pašvaldība nodod nomā sev piederošo īpašumu tā apsaimniekošanas un lietderīgās izmantošanas nodrošināšanai, bet papildus pašvaldība vērtēs nomnieka piedāvāto biznesa plānu, kā arī piedāvātos risinājumus izsoles noteikumos noteikto uzņēmējdarbības jomu attīstībai nomātajā teritorijā. Turklāt izsoles nosacījumos tiks paredzēts, ka pašvaldība būs tiesīga izmantot nomā nodotā nekustamā īpašuma teritoriju savu autonomo funkciju efektīvākai realizācijai,” viņš norāda un uzsver, ka plānotie teritorijas izmantošanas veidi un teritorijas izvietojums tiks precizēti izsoles noteikumos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Ņemot vērā nepieciešamību attiecīgos nosacījumus pārskatīt un aktualizēt atbilstoši šī brīža situācijai, pašvaldība nerīkoja nomas tiesību izsoli uzreiz pēc nomas līguma izbeigšanās dienas ar bijušo nomnieku,” skaidro D. Minajevs.

Komentējot situāciju, vairāki uzrunātie deputāti apliecina, ka līdz šim (proti, līdz 13. jūnija Finanšu komitejas sēdei) jautājums par Rūjiena ielas 31 nomas tiesību izsoli, kas attiecas uz jaunajiem īrniekiem, nav iekļauts domes sēžu dienaskārtībā. Piemēram, deputāte Unda Ozoliņa sīkāk komentēt situāciju šobrīd neuzņemas, jo nav bijusi iesaistīta. To apliecina arī deputāts Kristaps Sula, kurš norādīja, ka par noslēgtajiem pagaidu nomas līgumiem un citiem jautājumiem saistībā ar šo nekādas diskusijas nav bijušas.

Tikmēr deputāts Agris Krastiņš pauž, ka šī nav pirmā reize, kad V. Zariņš nācis klajā ar līdzīgiem paziņojumiem, kuros izskan kritika domes priekšsēdētāja darbam. “No malas raugoties, ir sajūta, ka Zariņš šādā veidā “uzkurina” sabiedrību, lai kaut kādā veidā nomelnotu pašvaldības vadītāju, kam, pieļauju, par pamatu var būt arī kādi personiski iemesli un savstarpējas domstarpības. Cik man zināms, šis ir bijis pagaidu risinājums Rūjienas ielas 31 īres tiesību jautājumam, tāpēc neko nepareizu vai nelikumīgu tajā nesaskatu, jo nomas tiesību izsole būs jau tuvākajā laikā,” teic A. Krastiņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

#SIF_MAF2022

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Ziemeļlatvija”.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.