Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

Smiltenē apkure kļūs gandrīz divreiz dārgāka

Jaunajā apkures sezonā, sākot no 7. oktobra, Smiltenē par centralizēti saražoto siltumenerģiju tās patērētājiem divus gadus būs jāmaksā ievērojami vairāk nekā līdz šim – 105,54 eiro par megavatstundu līdzšinējo 58,31 eiro/MWh vietā (abos gadījumos tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa – PVN).

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tas ir jaunais siltumražotāja SIA “CS Smiltene” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, kurā iekļauta neparedzēto izmaksu komponente 18,27 eiro/MWh (bez PVN ).

Jāatdod iepriekš nesamaksātais

Šis tarifs ir spēkā līdz 2025. gada 6. oktobrim. Pēc tam no 2025. gada 7. oktobra Smiltenē spēkā būs jaunais apkures tarifs bez neparedzēto izmaksu komponentes – 87,27 eiro/MWh (bez PVN).

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uzņēmuma “CS Smiltene” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas balstīts uz siltumenerģijas ražošanas faktiskajām izmaksām, 4. septembrī apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “CS Smiltene” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Šogad pavasarī “Ziemeļlatvija” jau rakstīja, – kamēr 2022./2023. gada apkures sezonā siltumražotāji Latvijā cits pēc cita noteica augstākus apkures tarifus kurināmā un energoresursu cenu kāpuma dēļ, Smiltenē dzīvojošie centralizēti saražotās siltumenerģijas patērētāji savā ziņā jutās kā “Dieva ausī”. Viņiem rēķinos par siltumu nekas nemainījās, – 2022./2023. gada apkures sezonā Smiltenē siltumenerģijas apgāde tika nodrošināta saskaņā ar 2014. gadā apstiprināto siltumenerģijas apgādes gala tarifu, kas ir 58,31 eiro par megavatstundu (bez pievienotās vērtības nodokļa). Starpību starp šo tarifu un reālajām apkures izmaksām sedza siltumražotājs no savas uzņēmuma grupas uzkrājumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Taču šogad aprīlī intervijā “Ziemeļlatvijai” uzņēmuma “CS Smiltene” valdes loceklis Pēteris Lejnieks jau brīdināja – jaunajā 2023./2024. gada apkures sezonā iedzīvotājiem par centralizēti saražoto siltumu Smiltenē būs jāmaksā vairāk.

Atgādinām, ka SIA “CS Smiltene” ir nesen izveidots “SM Energo” meitas uzņēmums, kura pārziņā no 2022. gada novembra ir saražotās siltumenerģijas piegāde (pārvade un sadale) līdz patērētājiem. Šis uzņēmums arī nodrošina gala tarifu un iekasē maksājumus no klientiem.

Tarifu mainīt var siltuma cenu kāpums vai samazinājums

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tagad sarunā ar “Ziemeļlatviju” Pēteris Lejnieks vēlreiz uzsver, – iepriekšējā apkures sezonā Smiltenē centralizēti saražotās siltumenerģijas apgādes pakalpojumi tika nodrošināti saskaņā ar 2014. gadā SPRK apstiprināto tarifu (58,31 eiro/MWh), taču, ņemot vērā Ukrainā notiekošā kara darbības izraisīto straujo energoresursu, tai skaitā šķeldas cenu pieaugumu, šis tarifs vairs pilnā apmērā nesedza visas izmaksas, kas radās, lai šos pakalpojumus nodrošinātu.

“Attiecīgi Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram iesniedzām visus dokumentus par šiem papildu neplānotajiem izdevumiem. Dokumenti tika pārbaudīti, un Regulators noteica, ka komersants var saņemt šo neplānoto izdevumu kompensāciju saskaņā ar SPRK metodiku. Periods, kādā šī kompensācija ir atgūstama, ir 24 mēneši, kas attiecīgi arī atspoguļojas tarifa apstiprināšanas lēmumā,” skaidro Pēteris Lejnieks un piebilst, – līdzīgas kompensācijas tiek piemērotas vēl citās pilsētās, Smiltene nav vienīgā.

Bez neparedzēto izmaksu komponentes SPRK apstiprinātais jaunais siltumenerģijas gala tarifs Smiltenē ir 87,27 eiro/MWh līdzšinējo 58,31 eiro vietā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pēteris Lejnieks uzsver, ka šis jaunais tarifs ir līdzvērtīgs tagad noteiktajiem tarifiem Vidzemes reģiona citās pilsētās.

“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas arī vairāk vai mazāk visiem ir vienādas. To arī parāda tas, ka bāzes tarifi piecu līdz septiņu eiro robežās Vidzemes reģiona pilsētās ir līdzīgi,” piebilst Pēteris Lejnieks. Viņa teikto apliecina SPRK kartē publiskotie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, ko var redzēt Regulatora mājaslapā www.sprk.gov.lv.

Taujāts, uz cik ilgu laiku SPRK apstiprinājusi Smiltenei apkures tarifu 87,27 eiro/MWh, Pēteris Lejnieks skaidro, ka tas ir beztermiņa periods, taču atbilstoši Regulatora noteiktajai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai ir konkrētas situācijas, kādās siltumražotājam jāvēršas SPRK ar tarifa pārrēķinu, proti, ja ir redzams būtisks siltumenerģijas cenu palielinājums vai samazinājums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Šobrīd šķeldas tirgus ir nostabilizējies. Šķeldas cenas, kas tiek solītas uz šo apkures sezonu, ir stabilas un saprotamas, līdz ar to šobrīd var teikt, ka šajā apkures sezonā nekādas izmaiņas tarifā vairāk nav paredzamas. Nevienam siltumražotājam nav iemesls iet pie regulatora. Šķeldas krājumi arī ir pietiekami. Esam izveidojuši diezgan būtisku uzkrājumu,” piebilst Pēteris Lejnieks, vaicāts, vai uzņēmumam “CS Smiltene” kurināmā resursi sagādāti ilgākam laikam.

Būs jātaupa un jādzīvo vēsākās istabās

Centralizēti saražotā siltuma patērētājiem Smiltenē tas nozīmē būtisku apkures izmaksu kāpumu, salīdzinot ar to, kā bija līdz šim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Jebkurā gadījumā tas ir ļoti nepatīkams pasākums. Lēciens ir sāpīgs, gandrīz divreiz dārgāks. Ja tarifu būtu cēluši lēnā garā, tad neviens traci neceltu,” spriež smiltenietis seniors Juris Anitens. Arī viņa mājoklis ir pieslēgts centralizētās siltumapgādes tīkliem.

No “Ziemeļlatvijas” sīkāk uzzinot, kāpēc apkures tarifam ir tik liels kāpums, proti, neparedzēto izmaksu komponentes dēļ, Juris Anitens atzīst, ka aprēķinā ir sava loģika.

“Pats pamattarifs (87,27 eiro par megavatstundu) man ir saprotams. Esmu skatījies apkures cenas Latvijā, un tās ir apmēram līdzīgas, tikai kaut kur Latgalē ir lētāk. Tagad būs jācenšas taupīt, ziemā mazāk tērēt siltumu un dzīvot vēsākās telpās. Mums ir pašiem sava regulēšanas iespēja. Jau agrāk, ja sestdienās, svētdienās aizbraucām kaut kur projām, atstājām siltuma padevi uz minimumu,” pieredzē dalās Juris Anitens un arī piebilst, ka tagad vēl aktuālāka kļūs mājokļu siltināšana.

Savukārt tās mājsaimniecības, kuras ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, var vērsties Smiltenes novada Sociālajā dienestā, lai saņemtu pašvaldības sociālo atbalstu apkures izdevumu daļējai segšanai – mājokļa pabalstu, informē Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa.

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī Smiltenes novada pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Pabalsta apmērs katrā konkrētajā gadījumā atšķirsies, tā aprēķinā tiek ņemti vērā konkrētās mājsaimniecības ienākumi, mājokļa platība kvadrātmetros, konkrēts siltuma patēriņš un citi.

Pagaidām Sociālajam dienestam nav apstiprinošas informācijas, ka arī šajā sezonā turpināsies valsts atbalsts iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai, bet ir dzirdēts par jaunām “vēsmām”.

“Jaunās valdības vēl nav, līdz ar to šis jautājums pagaidām nevirzās,” piebilst Inta Siliņa.

Jāpiebilst, ka siltumapgādes pakalpojuma tarifu izmaiņas Smiltenes novadā jaunajā apkures sezonā plānotas arī Drustu, Raunas, Birzuļu, Palsmanes, Gaujienas pagastos un Apē.

Piemēram, Palsmanē, kur centralizētās siltumenerģijas ražošana un apgāde ir pašvaldības pārziņā, apkures tarifs fiziskai personai būs 137,59 eiro par megavatstundu, juridiskai personai – 148,65 eiro par 1 MWh. Vairāk par to lasiet “Ziemeļlatvijas” nākamajā numurā 15. septembrī.

uzziņai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 94

1. Apstiprināt SIA “CS Smiltene” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus ar neparedzēto izmaksu komponenti 18,27 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 61,86 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 22,86 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,55 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 105,54 EUR/MWh.

2. noteikt, ka šī lēmuma lemjošās daļas 1. punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023. gada 7. oktobra līdz 2025. gada 6. oktobrim.

3. apstiprināt SIA “CS Smiltene” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 61,86 EUR/MWh;

3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 22,86 EUR/MWh;

3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,55 EUR/MWh;

3.4. siltumenerģijas gala tarifu 87,27 EUR/MWh.

#SIF_MAF2023

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Ziemeļlatvija”.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.