Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

No 1.jūlija spēkā būs jauni elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi, kas atstās ietekmi uz visiem lietotājiem

Foto: pixabay.com

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifus AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls”. Vērtēšanas gaitā tarifos iekļautās izmaksas būtiski samazinājušās, tomēr tās abiem operatoriem ir augstākas, nekā pašlaik esošajā tarifā ietvertās. Attiecīgi jaunie tarifi atstās ietekmi uz visiem lietotājiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Abu operatoru jaunie tarifi stāsies spēkā š.g. 1.jūlijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Kopš tarifu projektu iesniegšanas brīža  – pagājušā gada rudens – esam intensīvi strādājuši pie izmaksu izvērtēšanas, regulāri pieprasot abiem operatoriem sniegt izmaksu pamatojošos dokumentus un precizējošu informāciju. Lai arī tirgū energoresursu cenas ir stabilizējušās, ģeopolitiskā situācija ir atstājusi sekas uz visu tautsaimniecību kopumā, piemēram, kopējo cenu pieaugumu valstī. No kopējā izmaksu kāpuma nav spējis izvairīties neviens tautsaimniecības sektorā esošs uzņēmums, tostarp sistēmas operatori, kuru tarifi nebija mainīti jau vairākus gadus. Piemēram, AS “Sadales tīkls” gadījumā pēdējo reizi tarifs kāpis 2016.gadā. Sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir panākts labākais iespējamais risinājums, maksimāli samazinot negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Galvenie ietekmējošie faktori AS “Sadales tīkls” tarifa kāpumam ir bijusi elektroenerģijas cena tirgū, par kādu operators iegādājies elektroenerģiju AS “Sadales tīkls” tehnoloģiskajam patēriņam un sistēmas uzturēšanai. AS “Sadales tīkls” tarifa pieaugumu tostarp ietekmējis AS “Augstsprieguma tīkls” pakalpojuma izmaksu pieaugums, kā arī vispārējais cenu pieaugums valstī un elektroenerģijas patēriņa kritums Latvijā ģeopolitisko un sociālo apstākļu ietekmē.

Izvērtēšanas laikā AS “Sadales tīkls” izmaksas vidēji gadā samazinātas par 118 milj. eiro jeb 25%

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Sākotnēji plānotās AS “Sadales tīkls” izmaksas tarifā ir samazinājušās, pateicoties energoresursu cenu kritumam tirgū, pārvades tarifa samazinājumam, SPRK un AS “Sadales tīkls” aktīvai sadarbībai un rūpīgam tarifu vērtēšanas darbam, kā arī valdības pieņemtajam lēmumam – vienreizējam ārpuskārtas mehānismam tarifa  pieauguma ierobežošanai.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā galvenokārt samazinātas elektroenerģijas iepirkuma izmaksas, kapitāla un personāla izmaksas, pārvades izmaksas, kā arī citas izmaksas, piemēram, degvielas, ar komunikācijas nodrošināšanu saistītās izmaksas u.c.

Elektroenerģijas sadales tarifu ietekme uz mājsaimniecībām būs dažāda

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Elektroenerģijas rēķinu veido trīs pozīcijas – maksa par elektroenerģiju, AS “Sadales tīkls” tarifs un PVN. Tarifs sastāv no fiksētās un mainīgās daļas (maksa par elektroenerģijas piegādi – tarifa mainīgā daļa, kas atkarīga no patēriņa, maksa par jaudas uzturēšanu – tarifa fiksētā daļa).

Maksa par patērēto elektroenerģiju ir atkarīga no elektroenerģijas cenas, par kādu noslēgts līgums ar lietotāja izvēlēto tirgotāju. Par elektroenerģijas piegādi un jaudas uzturēšanu lietotāja pieslēgumā atbild sistēmas operators  – AS “Sadales tīkls”, kam SPRK izvērtē un apstiprina tarifus.

“AS “Sadales tīkls” uzdevums ikdienā ir nodrošināt, lai lietotājs saņemtu elektroenerģiju bez pārtraukumiem atbilstošā kvalitātē, kā arī uzturētu tīklā lietotājam nepieciešamo jaudu ikdienas vajadzībām, sākot no sadzīves ierīču darbināšanas līdz jaudīgāku iekārtu, piemēram, siltumsūkņu, darbības nodrošināšanai,” skaidro A. Ozola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ja lietotājs kādā laika periodā nepatērē elektroenerģiju, maksa par jaudas uzturēšanu lietotājam joprojām tiek piemērota. Tas skaidrojams ar to, ka AS “Sadales tīkls” turpina uzturēt jaudu pieslēgumā, lai nodrošinātu jebkurā brīdī lietotājam iespēju saņemt tam nepieciešamo elektroenerģiju.

Jauno AS “Sadales tīkls” tarifu ietekme uz mājsaimniecībām būs atšķirīga. Tas būs atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa:

  • Pieslēguma fāžu skaits – vienas fāzes (1F) vai trīs fāžu (3F) pieslēgums;
  • Pieslēguma slodze ampēros – 16A; 20A; 25A; 32A; 40A vai vairāk;
  • Patērēto kilovatstundu (kWh) apjoms.

Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš ir 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaugs par 5-7 eiro (bez PVN). Tikpat liels pieaugums ir gaidāms arī privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh lielu patēriņu mēnesī. Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu būs atšķirīgs, ko ietekmēs izvēlētā slodze. 3F pieslēgumam (16A vai 20A) gaidāmais rēķina pieaugs ir ap 12-15 eiro (bez PVN), bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk  – ap 18 eiro un vairāk (bez PVN).

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lai precīzi uzzinātu gaidāmās rēķina izmaiņas, aicinām izmantot AS “Sadales tīkls” tarifu kalkulatoru.SPRK aicina vienlaikus izvērtēt savus elektroenerģijas lietošanas paradumus un pieslēguma efektivitāti,atsakoties no nelietderīgi izmantotās pieslēguma jaudas, tādējādi samazinot savas ikmēneša jaudas uzturēšanas izmaksas. To noskaidrot palīdzēs AS “Sadales tīkls” Slodzes aprēķina kalkulators.

AS “Sadales tīkls” informēs sabiedrību par izmaiņām sadales tarifos, publicējot informāciju gan AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē, gan plašsaziņas līdzekļos, kā arī organizējot tikšanās ar uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem Latvijas pašvaldībās.

Divu veidu tarifu plāni: “Pamata” un “Speciālais”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Visiem lietotājiem (mājsaimniecībām un juridiskām personām) būs pieejami divu veidu tarifi – “Pamata” un “Speciālais”. Pamata” tarifs ir piemērots lietotājiem, kuri elektroenerģiju patērē regulāri. Speciālais” tarifs ir piemērots tiem lietotājiem, kuriem objektā patēriņš ir ļoti mazs vai neregulārs. Piemēram, vasarnīcas vai uzņēmumi ar sezonālas komercdarbības raksturu.

Pāreja uz “Pamata” tarifu visiem lietotājiem no š.g. 1. jūlija notiks automātiski. Ja lietotājs vēlas izmantot “Speciālo” tarifu, to bez maksas varēs nomainīt AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja, lai tas stātos spēkā jau ar nākamo mēnesi (periodā no 2023. gada jūlija līdz septembrim izmaiņas stāsies spēkā jau esošā mēneša ietvaros). Pāreju starp tarifu plāniem lietotājs gada laikā varēs veikt līdz pat 12 reizēm (vienu reizi mēnesī).

“Pirms lietotājam pāriet no “Pamata” uz “Speciālo” tarifa plānu, SPRK aicina, ņemot vērā prognozēto patēriņu, izvērtēt, kuros mēnešos varētu būt piemērots “Speciālais” un kuros “Pamata” tarifs, jo patēriņš pa mēnešiem var būt atšķirīgs. Lietotāji ir aicināti rūpīgi sekot līdzi! Kad zināms prognozētais patēriņš konkrētā mēnesī, aicinām šo rādītāju ievadīt AS “Sadales tīkls” tarifu kalkulatorā, kur būs redzamas kopējās viena mēneša izmaksas “Pamata” un “Speciālā” tarifa plāna gadījumā, lai salīdzinātu un izvēlētos sev atbilstošāko tarifa plānu,” skaidro SPRK vadītāja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

AS “Augstsprieguma tīkls” tarifs

AS “Augstsprieguma tīkls” tarifa pieaugumu ietekmējuši elektroenerģijas cenas kāpums, par kādu operators iegādājies elektroenerģiju tehnoloģiskajam patēriņam, pārvadītās elektroenerģijas zudumu segšanai tīklā, kā arī jaudas rezervju nodrošināšanai sistēmas drošuma vajadzībām.  Papildus tarifa kāpumu ietekmējis inflācijas pieaugums valstī, kas ietekmējis ekspluatācijas izmaksu kāpumu. Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, kopējās AS “Augstsprieguma tīkls” izmaksas samazinājušās par 58,1 milj. eiro jeb 38%.  

Tarifa projekta vērtēšanas laikā samazinātas izmaksas elektroenerģijai tehnoloģiskajam patēriņam, pārvadītās elektroenerģijas zudumu segšanai tīklā, kā arī jaudas rezervju nodrošināšanai sistēmas drošuma vajadzībām, kapitāla izmaksas, pārvades sistēmas uzturēšanas izmaksas, personāla izmaksas, kā arī pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Papildus, lai mazinātu pārvades tarifa kāpumu, atbilstoši SPRK apstiprinātajai tarifu aprēķināšanas metodikai operators izmantojis pārslodzes ieņēmumus. AS “Augstsprieguma tīkls” plānotais izmaksu samazinājums panākts, pateicoties tiem pašiem faktoriem, kas minēti AS “Sadales tīkls” tarifa projekta gadījumā. Klientiem pārvades tarifa daļa elektroenerģijas rēķinā tiek iekļauta sadales pakalpojumu maksā.

Sākotnējo tarifu aprēķinu un pamatojumu AS “Sadales tīkls” iesniedza SPRK izvērtēšanai 2022. gada 3.novembrī, bet AS “Augstsprieguma tīkls” – 2022. gada 14.oktobrī. Publiskā uzklausīšanas sanāksme par AS “Sadales tīkls” tarifu projektu notika 2022.gada 8.decembrī, bet AS “Augstsprieguma tīkls” tarifu projektu – 2022.gada 9.novembrī. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto informāciju un pamatojumus, secināja, ka abu operatoru aprēķinātie tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai. AS “Sadales tīkls” tarifu periods noteikts uz 4,5 gadiem, nodrošinot ilgtermiņa tarifu stabilitāti lietotājiem, savukārt AS “Augstsprieguma tīkls” tarifu periods noteikts uz 2,5 gadiem.

Noderīgas saites lietotājiem:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv.

Informāciju sagatavoja: Baiba Jakobsone, sabiedrisko attiecību vadītāja

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.