Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

Lūdz viņiem neatņemt ilggadējo pagasta pārvaldes vadītāju Ligitu Sīmani

12. martā Valkas pagasta saieta namā “Lugažu muiža” Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja Gita Avote un izpilddirektors Valdis Šaicāns tikās ar pagasta iedzīvotājiem. Vairākkārt izskanēja aicinājums vadībai vēlreiz pārdomāt iecerēto pagastu pārvalžu reformu un neatņemt viņiem ilggadējo Valkas pagasta pārvaldes vadītāju Ligitu Sīmani. Lai pateiktu paldies par cieņpilno attieksmi pret visiem iedzīvotājiem un darbu pagasta vadīšanā, Dainis Zeps ar ziediem apsveica Ligitu Sīmani. FOTO: INGA KARPOVA

Vai Valkas novada pašvaldības vadība – priekšsēdētāja Gita Avote un izpilddirektors Valdis Šaicāns – ieklausīsies Valkas pagasta iedzīvotāju vairākkārt izteiktajā lūgumā neatņemt viņiem ilggadējo pagasta pārvaldes vadītāju Ligitu Sīmani, ir maz ticams. Šo otrdien saieta nama “Lugažu muiža” gandrīz divarpus stundu ilgajā tikšanās reizē ar novada lielākā pagasta iedzīvotājiem G. Avote norādīja, ka jau tuvākajā laikā pašvaldība atkārtoti izsludinās konkursu uz Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāja vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Jāatzīst, ka, salīdzinot ar tikšanos Zvārtavā, Vijciemā, Ērģemē un Kārķos, šī bija emocionālākā un visskaļākā, jo lielākoties V. Šaicāna un G. Avotes teikto pārtrauca iedzīvotāju skaļā runāšana un viedokļu un argumentu izteikšana. Valkas pagasta iedzīvotāji kareivīgi un vienoti aizstāvēja Ligitu Sīmani, kura Valkas pagasta pārvaldē strādā jau sešpadsmit gadus. Pārvaldniece pati atzīst: “Šajos gados ar iedzīvotājiem esmu saaugusi kā ar ģimeni.”

Pēc tikšanās daudzi “Ziemeļlatvijai” neslēpa savu uzskatu, ka viņi piedalījušies “interesantā cirka izrādē, kurā varēja izsmieties un nesaņemt atbildes uz sasāpējušiem un neskaidriem jautājumiem”. Turklāt daudziem, īpaši senioriem, jau tagad sāp sirds, ka viņi, visticamāk, vairs nesagaidīs L. Sīmanes apciemojumu mājās, jo viņa regulāri esot ieradusies pie daudziem, kuriem ir kādas sadzīves problēmas vai ķibeles ar veselību. Pašlaik L. Sīmanei ir darba nespējas lapa, un viņas slimošanas laikā pārvaldnieka amata pienākumus veic bijušais izpilddirektora vietnieks Gints Stālmeisters. Viņa amats ar valdošās koalīcijas deputātu balsojumu arī ir likvidēts, un viņš pašvaldībā strādās līdz 19. aprīlim.

Iedzīvotāji vadībai pārmet nepārdomātus un neizanalizētus lēmumus

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ierasti, ka šīs tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem citviet apmeklēja arī valdošās koalīcijas deputāts Agnis Birkavs un neatkarīgais deputāts Vilmārs Vesingi. Šo tikšanos apmeklēja deputāts Juris Žurovičs (balsoja par L. Sīmanes amata vietas likvidēšanu), kas pārstāv Valkas pagasta iedzīvotāju intereses. Taču deputāts zāles priekšā vadībai nepievienojās, lai arī sniegtu savu artavu un skaidrotu valdošās koalīcijas deputātu pieņemto lēmumu par Valkas pagasta pārvaldes vadītāja vietas likvidēšanu. L. Sīmane norādīja, ka Valkas pagasta iedzīvotāju intereses pašvaldībā būtu jāpārstāv arī Valkas pagastā dzīvojošajiem deputātiem Ventam Armandam Krauklim (balsojumā bija pret Valkas pagasta pārvaldes vadītājas amata likvidēšanu), Jānim Anžem un Dacei Bašķei.

“Ziemeļlatvija” par izpilddirektora Valda Šaicāna iecerēto un domes valdošās koalīcijas deputātu atbalstīto pagastu pārvalžu reformu rakstījusi vairākkārt. Iedzīvotāji pārmeta, ka nav izprotams labums, kādu šī reforma dos pagasta iedzīvotājiem un kāpēc par to netika runāts pirms lēmuma pieņemšanas. Sarunas gaitā V. Šaicāns L. Sīmanei pārmeta, ka viņa pati, uzzinot par šo reformu, nerīkojās tā, kā būtu rīkojies Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons.

“Ligita kā pārvaldes vadītāja, tikko padzirdot, ka varēja būt šāda reforma, būdama laba pārvaldes vadītāja, būtu visus pagasta iedzīvotājus tajā pašā dienā sasaukusi šeit un teikusi – šitā gan nebūs! Pilnīgi droši tā to būtu darījis Pēteris Pētersons. Varēja saukt vadību šurp un prasīt – kas un kā? Taču Ligita apgalvo, ka ar viņu neviens nerunā.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Iebilstot V. Šaicāna teiktajam, Valkas pagasta iedzīvotāja Valda Empele norāda: “Mēs vairākas reizes sarunā ar jums uzsvērām, ka Valkas pagasts nav nemaz tik viendabīgs. Ja esat pamanījuši, pagastā dzīvo vairāku tautību iedzīvotāji, piemēram, Sēļu pusē. Saulē dzīvo lietuvieši, kas man pašai bija liels pārsteigums. Tiešām pagastā nav tādu tradīciju, jo teritorijas ziņā esam diezgan sadrumstaloti. Pieļauju, ka šajā situācijā arī man neienāktu prātā izziņot iedzīvotāju sapulci, uz to izsaukt izpilddirektoru un mēģināt noskaidrot to, ko patiesībā arī šobrīd neviens no jums īsti nezina.”

“Valdi, nespēlējam teātri. Šajā tikšanās reizē mēs redzam arī savu deputātu attieksmi, par kuriem mēs balsojām. Viss jau būtu bijis labi, ja vadība pirms šīs reformas būtu uzaicinājusi pagasta pārvaldniekus uz pārrunām un mēs visi būtu šo jautājumu izrunājuši. Ja būtu bijis tāds piedāvājums, es būtu ar mieru palikt šajā darbā, nedēļā strādājot četras dienas un nepretendējot uz algas pielikumu piecu procentu apmērā. Teikšu rupji, mans dibens nav pieaudzis pie šī krēsla, un ja būs jāaiziet, es aiziešu. Tomēr man ir pašcieņa, un ar mani varēja cilvēcīgi aprunāties. Es pat netiku uzaicināta uz 2024. gada budžeta pārrunām. Piedod, Valdi, man tas tautai ir jāpasaka, lai viņi nedomā, ka pagasta pārvaldniece no viņiem bēg. Arī visi darbinieki ir neziņā, jo vispār nesaprot, pie kā viņi būs. Visu laiku informācija tiek mētāta un mainīta pa labi un pa kreisi,” saka L. Sīmane.

V. Šaicāns gan uzskata, ka L. Sīmane šo situāciju pagriež citādi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Taču arī šajā tikšanās reizē iedzīvotāji nesaņēma atbildes uz visiem jautājumiem. V. Šaicāns sniedza trīs iespējamās vīzijas, kā viens pārvaldnieks varētu pārvaldīt trīs pagastus. Vadība satrauktajiem iedzīvotājiem skaidroja, ka pēc konkursa noslēguma tiks uzklausīts jaunais pārvaldnieks, kuram jaunajā amatā jāstājas jau ar savu redzējumu un priekšlikumiem, kā viņš pārraudzīs šo triju pagastu plašo teritoriju. Savukārt G. Avote, attaisnojot šo reformu, teica: “Mēs gribam sakārtot to lielo administratīvo aparātu.” Tikšanās dalībniece Ilze Ivane izbrīnīta jautāja: “Pie pašreizējās sistēmas kas tad mūsu Valkas pagastā nedarbojas, ko jūs gribētu sakārtot?” Atbilde tā arī nesekoja.

Iedzīvotāji pārmet Sociālajam dienestam un Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai

Iedzīvotājus arī uztrauc, vai pašvaldība varētu pārdot Lugažu muižu, jo drīz te nebūs neviena cilvēka un nenotiks neviens pasākums. Mierinot satrauktos cilvēkus, V. Šaicāns atklāja, ka šāda plāna nav. Vienīgi iecerēta reforma, ka Lugažu muižu varētu pievienot Valkas pilsētas kultūras namam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pār izpilddirektora V. Šaicāna kā izpildvaras vadītāja galvu gāzās pārmetumi par konkrētu pašvaldības struktūrvienību – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas un Sociālā dienesta – kompetencē esošajiem jautājumiem un atbildību.

Valkas pagasta iedzīvotājiem, redzot, kā šoziem Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai veicās ar Valkas teritorijas ielu, ietvju un māju pagalmu uzkopšanu, nav ticības, ka nodaļa vēl spēs papildus uzturēt kārtībā Lugažu un Sēļu ciematus. Vietējie autovadītāji norādīja, ka joprojām nav nozāģēti pār Raiņa ielu virzienā no pilsētas uz Lugažu ciemu pārkārušies koki. Ne pārāk labas iedzīvotāju atsauksmes saņēma arī Sociālais dienests. Proti, cilvēki nav mierā, ka pagastā bieži mainās sociālais darbinieks. Viņš, uzsākot darbu, nav lietas kursā par cilvēkiem, kuriem būtu nepieciešama regulāra palīdzība un atbalsts, tai skaitā ar īpašām vajadzībām. Vietējos satrauc, ka līdz šim L. Sīmane bija ne tikai pagasta pārvaldniece, bet arī sociālā darbinieka galvenā atbalsta persona, jo viņa pārzina bezmaz vai katras mājas iedzīvotāju veselības stāvokli un zina, pie kā ar automašīnu jāaizved sociālais darbinieks. Vadība gan norādīja, ka iedzīvotājiem pašiem jāvēršas pie pagasta sociālā darbinieka, bet daudzi atzina, ka tas nav viegli – katru reizi iet pie jaunā darbinieka, atkārtoti stāstīt par savu situāciju un lūgt palīdzību. Iedzīvotāja, kurai jākopj bērns invalīds, uzskata, ja Sociālais dienests ir saņēmis informāciju un zina par situāciju, tad bez regulāras atgādināšanas vajadzētu veikt apsekošanu un jautāt, vai nav nepieciešams atbalsts. Sanāksmē tika pārmests, ka dienests nav domāts iedzīvotājiem, bet gan iedzīvotāji domāti dienestam. Gan G. Avote, gan V. Šaicāns solīja šos jautājumus izrunāt ar abu struktūrvienību vadītājiem un noskaidrot situāciju.

Vairāk foto no otrdienas tikšanās – www.ziemellatvija.lv

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

#SIF_MAF2023

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Ziemeļlatvija”.

Otrdien uz tikšanos ar Valkas novada pašvaldības vadību ieradās vairāk nekā 30 Valkas pagasta iedzīvotāju. Dabas saimniecības “Bekas” īpašnieks Viesturs Lārmanis (priekšplānā no kreisās puses) novada vadītājiem ieteica izveidot interaktīvu ceļu karti un to ievietot mājaslapā, lai iedzīvotāji būtu informēti par apsekoto pašvaldības ceļu stāvokli un paši varētu ievietot informāciju par nepieciešamību ceļus ziemā nošķūrēt vai vasaras sezonā nogreiderēt.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.