Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

Latvijas viena no mazākā novada problēmām – nepietiekams vietējo uzņēmēju skaits

Valkas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Guntai Smanei viens no svarīgākajiem amata pienākumiem ir sadarboties ar vietējiem uzņēmumiem, kopā strādāt pie projektiem un to īstenošanas. Šis darbs ir vainagojies ar vairākiem pozitīviem sasniegumiem. Foto: No personīgā arhīva

Lai vietējās pašvaldības veiksmīgi attīstītos, viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir veiksmīga vietējo uzņēmēju darbība un sadarbība ar vietvaru. Ja pašvaldība sniegs atbalstu uzņēmējiem, pieaugs ne tikai uzņēmumu produktivitāte un veiksmīga darbība, bet radīsies arī jauni uzņēmumi. No šīs sadarbības savs labums tiek arī pašvaldībai, jo uzņēmēju maksāto nodokļu veidā tiek būtiski papildināts pašvaldības budžets.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Diemžēl Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis vairākkārt sarunās ar “Ziemeļlatviju” uzsvēris, ka viens no Latvijas otrā mazākā novada vājākajiem punktiem ir salīdzinoši mazais uzņēmēju skaits. Ņemot vērā kopējo iedzīvotāju skaitu (www.valka.lv dati – Valkas novadā deklarēti 9479 iedzīvotāji), salīdzinoši mazāk kā, piemēram, Smiltenē, pat Raunā vai Rūjienā.

Cīnās par katru uzņēmēju

Jāteic, ka novada pašvaldība visdažādākos veidos mēģina pievilināt aktīvus cilvēkus uzsākt darbību tieši te – Latvijas ziemeļu daļā pie Igaunijas robežas. Novada pašvaldība mājaslapā izveidojusi īpašu sadaļu “Uzņēmēji”, kur interesentiem apskatāma detalizēta informācija un kontakti par nekustamo īpašumu piedāvājumiem Valkas novada teritorijā – kopumā 23 piedāvājumi – gan Valkā, gan arī Kārķu, Ērģemes, Vijciema un Valkas pagastos. Pašvaldība no savas puses uzņēmējiem sola vairākus atbalsta instrumentus, piemēram, uzņēmējdarbības attīstīšanai piemērotu telpu meklēšanu un ieteikšanu, sadarbību darbaspēka piesaistīšanas jautājumos, iespējamo sadarbības partneru meklēšanu novadā un ārpus tā, sadarbības ar pašvaldības iestādēm koordinēšanu (piemēram, Būvvalde), atbalstu ar publicitāti saistītos jautājumos (novada mājaslapa, sociālie tīkli), Grantu programmu Valkas novada uzņēmējiem, kā arī sadarbības koordinēšanu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Valmieras Biznesa inkubatoru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Novada pašvaldība gan vēl 2022. gadam nav izsludinājusi projekta pieteikumus Grantu programmai. Savukārt 2021. gadā Valkas novada dome piešķīra 2000 eiro lielu finansējumu Grantu programmai “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”. Novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane skaidro, ka šī īpašā programma plānota Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektu uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektu uzņēmējdarbības uzsākšanai un līdzfinansēšanai.

Diemžēl novadā nepastāv vietējo uzņēmēju apvienība vai klubs, kā tas ir citās Vidzemes pašvaldībās. V. A. Krauklis atzīst, ka ir bijuši vairāki mēģinājumi izveidot šādu sadarbības formu, bet diemžēl – neveiksmīgi. Vienīgais pašvaldība iepriekšējos gados uz tikšanos kopā ar iedzīvotājiem ir aicinājusi tūrisma nozares uzņēmējus, lai uzklausītu vēlmes, vajadzības un problēmas no abām pusēm – uzņēmēju un pašvaldības.

Piešķir būtiskas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vēl viens no būtiskiem uzņēmējdarbības atbalsta veidiem ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaižu piemērošana. Novada pašvaldības Teritorijas plānošanas daļas Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Daira Zalužinska stāsta, ka NĪN atvieglojumu saskaņā ar Valkas novada domes 30.08.2012. gada 30. augustā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” var saņemt: juridiskas personas, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais lietošanas veids, kods 1251), ja tajās notiek pamatražošana un ir saglabātas darba vietas 80 procentu attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā, ‒ 25 procenti no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Juridiskas personas: ja persona izbūvē Valkas novadā infrastruktūras objektus sabiedriskām vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem, kas pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa summu par kārtējo gadu, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību, – 90 procenti no nekustamā īpašuma nodokļa summas; ja persona izbūvē Valkas novadā ražošanas objektus darba vietu radīšanai par saviem finanšu līdzekļiem, veicot ieguldījumus, kas pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa summu par kārtējo gadu, divus gadus pēc ražošanas objekta nodošanas ekspluatācijā – 90 procenti no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Pašvaldība nodokļa atlaidi piemēro arī jaunizveidotiem uzņēmumiem, komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem par ēkām – divus gadus pēc uzņēmuma vai komercdarbības izveidošanas un ražošanas uzsākšanas Valkas novadā, ja ražotnē gada vidējais strādājošo skaits ir ne mazāks kā trīs strādājošie, – 50 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Savukārt preču ražošanas uzņēmumiem, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz 21343,08 eiro, – 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Nodokļa atlaides piemērotas arī fiziskām un juridiskām personām par zemi, kas kā zaļā zona nepieciešama publiskai lietošanai (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa), – 90 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Pārveido degradētās teritorijas un izveido jaunas ražotnes

Pēdējos trijos gados teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā mazais Valkas novads ir daudz paveicis, plānojot un ar Eiropas Savienības atbalstu uzbūvējot vairākas ražošanas ēkas un tās izsoles kārtībā nododot nomā dažādu nozaru uzņēmējiem. G. Smane atzīst, ka šī projektu virzība nebūtu iespējama bez veiksmīgas kopīgas sadarbības ar uzņēmējiem, kā arī uzņēmēju gatavības investēt finanšu līdzekļus un izveidot jaunas darba vietas. G. Smane informē, ka kopš 2019. gada novada teritorijā – ne tikai Valkas pilsētā, bet arī Kārķu un Ērģemes pagastos, – veiksmīgi īstenoti vairāki projekti. Proti, Valkas pilsētas vārds izskanēja Latvijā pēc tam, kad Valkā, Varoņu ielā 39, atklāja jaunu ražošanas ēku, kur veiksmīgi strādā SIA “PEPI RER”, izveidojot 45 jaunas darba vietas. Savukārt aizvadītajā gadā ekskluzīvu mēbeļu eksporta ražošanas  uzņēmums SIA “Wega” no Naukšēnu novada savu darbību pārcēla uz jauno ražošanas ēku Kārķu pagasta “Zaļkalnos”. Uzņēmumam nomas līgumā paredzēts izveidot astoņas jaunas darba vietas un finansiālais ieguldījums – 470 324 eiro apmērā. Pērn pašvaldība nomas tiesības izsludināja uz Valkas pilsētas pievārtē uzcelto ražošanas ēku “Ķieģeļceplis”. G. Smane stāsta, ka nomnieks – moduļu māju būvnieks OÜ “ESTLAT Building CO” ‒ ražošanu uzsāks šogad. Nomas līgumā paredzēts izveidot 30 jaunas darba vietas un investēt 1300 000 eiro. Šogad veiksmīgi Kārķos jaunuzceltajā ražošanas angārā darbību uzsākusi vietējā zemnieku saimniecība “Jasmīni”. Nomas līgumā noteikts, ka šajā ražotnē jāizveido trīs jaunas darba vietas un zemnieku saimniecībai līdz 2023. gada beigām jāinvestē 160 000 eiro. Pašlaik pašvaldība strādā pie projekta par ražošanas teritorijas izveidi Ērģemes pagastā. Apliecinājumu par interesi līdzdarboties šajā kopīgajā projektā parakstījusi SIA “Mūrbūdu sidra darītava”. G. Smane skaidro, ka ir jau izstrādāts ražošanas ēkas būvprojekts un jau šomēnes pašvaldība izsludinās iepirkumu būvdarbiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

VIEDOKLIS

Aivo Vārs, viesu nama “Otrā elpa” īpašnieks:

– Vietējās pašvaldības atbalstam uzņēmējiem ir jābūt samērīgam. Jārēķinās arī ar to, kādas iespējas ir Valkas novadam. Ja uzņēmums ir nonācis grūtībās un lūdz palīdzību, tad rūpīgi būtu jāizvērtē iespējas uz noteiktu laiku tam palīdzēt, bet nekādā gadījumā tas nevarētu būt atklāts lobijs. Tās varētu būt gan nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, gan īres telpu atlaides. Ir jādod laiks, lai pats uzņēmējs saprot, kas būs tālāk, bet šis pašvaldības atbalsts noteikti nevar turpināties bezgalīgi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ja runājam par viesu izmitināšanu, tad pašvaldībai būtu jāsniedz garantijas, ka pati nenodarbosies un neiejauksies šajā uzņēmējdarbības nozarē. Tas ir ļoti būtiski un svarīgi, jo uzņēmējam, kurš vēlēsies investēt lielus līdzekļus šajā biznesā (un ne tikai), ir jābūt garantijai, ka viņa biznesa plāns darbosies un nevajadzēs cīnīties ar pašvaldību un censties pierādīt, ka tā ir negodīga pašvaldības prakse. Ja runājam par tiem viesu namiem un izguldīšanas iespējām, kādas mums pašreiz ir Valkā, tad novada pašvaldības priekšsēdētājam un vietējiem deputātiem ir jāaicina ieinteresējošās puses, jāizrunā pašvaldības izguldīšanas vajadzības un ar objektīviem argumentiem ir jāsniedz savs redzējums, kas un kādas kvalitātes izguldīšanas iespējas ir nepieciešamas. Ir svarīgi, ka šī saruna ir konstruktīva un mums, uzņēmējiem, jāsajūt vēlme, ka pašvaldība vēlas sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas “Latvijas viena no mazākā novada problēmām – nepietiekams vietējo uzņēmēju skaits” saturu atbild laikraksta “Ziemeļlatvija” redakcija.

#SIF_MAF

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.