Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

“Labāka rītdiena” no telpām izliek ģimenes ārstus

Lai risinātu svarīgo jautājumu par piecām jaunām ģimenes ārstu praksēm piemērotām telpām Valkā, vakar Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja Gita Avote (pirmajā rindā trešā no kreisās) tikās ar Valkas ģimenes ārstiem un ārsta palīdzi Ivetu Cepurnieci (pirmā no labās), ģimenes ārstiem Ilonu Uzbeku, Mariannu Ķiri, Valdi Ķiri, ambulatorās aprūpes māsām Līgu Švecu un Anitu Alksni, ģimenes ārstēm Ritmu Kļaviņu (otrajā rindā no labās), Līgu Putriņu un ambulatorās aprūpes māsu Artu Mišku.
FOTO: INGA KARPOVA

Līdz 1. septembrim pieciem Valkā praktizējošiem ģimenes ārstiem – Valdim un Mariannai Ķiriem, Ilonai Uzbekai, Ritmai Kļaviņai un Līgai Putriņai – ir jāatstāj savas nomātās telpas bijušās Valkas slimnīcas ēkā Rūjienas ielā 3, jo ēkas jaunajai īpašniecei – biedrībai “Labāka Rītdiena” – ir sava attīstības vīzija un ieceres attiecībā uz šo telpu izmantošanu. Šī problemātiskā jautājuma risināšanā uz karstām pēdām ir iesaistījusies arī Valkas novada pašvaldība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Visas piecas ģimenes ārstu prakses ir saņēmušas biedrības “Labāka Rītdiena” uzteikumu par telpu nomāšanu, kaut līgums ir līdz 31. decembrim. Tas nozīmē, ka ar steigu ir jāmeklē jaunas telpas ģimeņu ārstu praksēm, kas atbilstu virknei Ministru kabineta noteikumu. Pašreizējā vietā šīs visas piecas ģimenes ārstu prakses atradās kopš 2008. gada. Tolaik šīs ēkas īpašniece SIA “Vidzemes slimnīca”, ievērojot ģimenes ārstu prakšu vietu specifiku un prasības, mūsdienīgi izremontēja visas telpas, radot patīkamu darba vidi ne tikai mediķiem, bet arī pacientiem.

Pirms diviem gadiem 2022. gada 15. septembrī Valkā ieradās SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs (no labās), Rūjienas ielas 3. ēkas jaunā apsaimniekotāja, nu jau īpašniece biedrības “Labāka Rītdiena” valdes priekšsēdētāja Evija Jēkabsone, lai tiktos ar telpu nomniekiem – ģimenes ārstiem Ritmu Kļaviņu, Mariannu Ķiri, Valdi Ķiri, Līgu Putriņu un Ilonu Uzbeku. Šo tikšanos apmeklēja arī citi medicīniskā personāla pārstāvji.

2022. gadā – noslēgts izdevīgs darījums

2022. gada septembrī, ne tikai laikrakstā “Ziemeļlatvija”, bet arī SIA “Vidzemes slimnīca” publiski pieejamajā mājaslapā bija publicēta informācija par to, ka 15. septembrī uz tikšanos ar ārstiem, pārējo medicīnas personālu un ģimenes ārstiem Valkā ieradās SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs un SIA “Labāka Rītdiena” valdes priekšsēdētāja Evija Jēkabsone. Šīs tikšanās mērķis bija pārrunāt jauno situāciju un turpmāko sadarbību, ņemot vērā, ka pēc SIA “Vidzemes slimnīca” rīkotās rakstiskās izsoles rezultātiem valde nolēma uz diviem gadiem noslēgt nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas ielā 3, nomaksas pirkuma līgumu ar SIA “Labāka Rītdiena”, kā arī nodot šo nekustamo īpašumu pircēja lietošanā un apsaimniekošanā, faktiskā valdījumā. Šī īpašuma 1. stāvā darbojās Valkas poliklīnikas ambulatorā daļa, kur pacientus pieņem SIA “Vidzemes slimnīca” ārsti speciālisti, kā arī pieciem ģimenes ārstiem bija iekārtotas prakses vietas. 2022. gadā U. Muskovs atzina, ka šis pārdošanas process ildzis divus gadus un beidzot ir noslēdzies ar izdevīgu darījumu abām pusēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Jau pirms diviem gadiem interesējāmies, kā tas ietekmēs Valkas pilsētas un novada iedzīvotāju iespējas saņemt tur ierastos veselības aprūpes pakalpojumus. Saskaņā ar nomaksas pirkuma līgumu jaunais valdītājs turpināja nomas attiecības ar visiem esošajiem telpu nomniekiem, tai skaitā arī ģimenes ārstu praksēm. Savukārt SIA “Vidzemes slimnīca” pakalpojumu nodrošināšanai nomāja Valkas poliklīnikas ārstu speciālistu pieņemšanas telpas un Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta telpas, tā pacientus nodrošinot ar visu speciālistu pieņemšanu. Šo informāciju papildināja kopīgs fotouzņēmums ar visiem šīs tikšanās dalībniekiem.

Jaunie telpu īpašnieki jau līdz 2022. gada beigām plānoja ēkas 3. stāvā, kur nebija vajadzīgi pārāk lieli ieguldījumi un telpu pārbūve, atvērt sociālās aprūpes centru (SAC), kas paredzēts senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Jaunie īpašnieki plānoja ne tikai pakāpeniski izpirkt šo īpašumu, bet savest pienācīgā kārtībā arī šīs ēkas otro stāvu, kā arī ēku nosiltināt atbilstoši mūsdienu prasībām. Pēc pusotra gada – 2024. gada aprīlī – Rūjienas ielas 3. ēkas 3. stāvā un vienā spārnā 2. stāvā darbojas SAC “Ziemeļblāzma”, kurā dzīvo ap 77 klienti. Biedrība joprojām turpina remontu un labiekārtošanas darbus.

Ģimenes ārsti cer arī uz Valkas novada pašvaldības atbalstu

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Taču aizvadītajā nedēļā visas piecas ģimeņu ārstu prakses, kuras nomāja telpas un katru mēnesi biedrībai “Labāka Rītdiena” maksāja, pēc ģimeņu ārstu sniegtās informācijas, vidēji 400 līdz 500 eiro lielu maksu par telpām un komunālajiem pakalpojumiem, saņēma ēkas īpašnieku juridiski sagatavotu uzteikumu ar lūgumu telpas atbrīvot līdz 1. septembrim. Pēc šī uzteikuma saņemšanas visi ģimenes ārsti izteica vēlmi tikties ar “Ziemeļlatviju”, lai informētu novada iedzīvotājus par radušos situāciju, jo šajās ģimeņu ārstu praksēs kopumā ir reģistrējušies ap sešiem tūkstošiem pacientu ne tikai no Valkas un apkārtējiem pagastiem, bet arī Valmieras novada Strenčiem. Jāteic, tikšanās bija emocionāla, jo ģimenes ārstu satraukums ir pamatots, skaidrības par nākotni nav.

“Mums nebija domas, ka arī 31. decembrī mūs izliks no telpām. Šķita, ka viss ir kārtībā. Jau pirms diviem gadiem, kad notika šis darījums, mēs, ģimenes ārsti, uzdevām jautājumu – kas notiks ar mums? Ja viņa (domāts Evija Jēkabsone – redakcijas piezīme) būtu godīgi pateikusi, ka mēs šeit varēsim atrasties tikai divus gadus, tad jau mēs būtu sākuši meklēt jaunas telpas. Pirmais, ko viņa teica, ka viss būs labi, strādājiet! Šo divu gadu laikā mums nav notikusi neviena klātienes tikšanās. Sapratām, ka mums divas reizes palielināja īres maksu – līdz šim SIA “Vidzemes slimnīca” maksājām 2,06 eiro par vienu kvadrātmetru, bet pašlaik – vairāk nekā četri eiro. Mēs nepretojāmies, cik jāmaksā, tik maksājām,” sarunā atzīst ģimenes ārsti. Uz jautājumu, kā ģimenes ārsti cer atrisināt šo problēmu un kāda būs viņu nākotne, viņi atbild, ka viss atkarīgs no tā, kādas telpas viņiem varēs piedāvāt Valkas novada pašvaldība. Ārsti atklāj, ka no pieciem trīs ir jau pensijas vecumā, bet pārējiem vēl ir jāstrādā daži gadi.

“Vai mūsu vecumā ir vajadzīgs iegādāties par bargu naudu dzīvokļus un vēl ieguldīt līdzekļus prakses izveidē. Darbu jau mēs atradīsim, bet, kas ārstēs cilvēkus Valkā,” spriež ģimenes ārsti. Viņi apzinās, ja gadījumā viņi slēdz savas prakses vietas, kurš Valkā nāks viņu vietā? Tā ir viena no Latvijas aktuālākajām problēmām, ka lauku reģionos katastrofāli trūkst ģimenes ārstu, bet vairums esošo ir pensijas vai pirmspensijas vecumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Ziemeļlatvija” sazinājās arī ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vidzemes nodaļas vadītāju Sigitu Alhimoviču. Viņa norāda, ka NVD Vid­zemes nodaļa informāciju ir saņēmusi no novada pašvaldības priekšsēdētājas Gitas Avotes.

“Pašvaldības priekšsēdētāja informēja, ka biedrība “Labāka rītdiena” ar piecām Valkas pilsētā praktizējošām ģimenes ārstu praksēm Rūjienas ielā 3 ar šī gada septembri nepagarinās telpu īres līgumus. Situācija ir ļoti nopietna un sarežģīta, bet NVD kompetencē nav nodrošināt ģimenes ārstus ar prakses telpām. NVD slēdz līgumus un veic samaksu par līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumā noteiktajiem primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumiem,” skaidro S. Alhimoviča.

NVD Vidzemes nodaļa pārrunās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju G. Avoti vienojušies, ka pašvaldība palīdzēs ģimenes ārstiem atrisināt telpu jautājumu. Proti, atbilstoši Pašvaldību likuma 4. panta 6. punktam viena no pašvaldības funkcijām ir “gādāt par iedzīvotāju veselību – īstenot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus un organizēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Valkas poliklīnikai un Steidzamās medicīniskās palīdzības punktam izlikšana nedraud

“Ziemeļlatvija” sazinājās arī ar biedrības “Labāka Rītdiena” valdes priekšsēdētāju E. Jēkabsoni. Viņa atgādina, ka šīm piecām ģimenes ārstu prakses vietām telpas tika iznomātas uz laiku – diviem gadiem (septembrī apritētu divi gadi – redakcijas piebilde).

“Lai mūsu uzņēmums pastāvētu, mums ir nepieciešamas telpas. Rindā stāv klienti, jo arvien vairāk Latvijā pieaug pieprasījums pēc šiem sociālās aprūpes pakalpojumiem. Mēs arī plānojam savu nākotni,” situāciju komentē E. Jēkabsone. Viņa uzskata, ka ģimenes ārsti par nomāto telpu uzteikumu ir brīdināti savlaicīgi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Līgumā ir noteikts, ka varam brīdināt divus mēnešus iepriekš par telpu uzteikumu. To darām savlaicīgi. Valkā ir pieejamas brīvas telpas, tāpēc ģimenes ārstiem ir iespēja iekārtot jaunas prakses vietas. Es saprotu, ka viņiem ir silti un ērti, bet biedrība “Labāka Rītdiena” pārējos aprūpes centros telpas nomā. Mēs esam Valkā iegādājušies šo ēku, un, protams, ka mēs vēlamies te attīstīties. Vēlamies atjaunot ēkas fasādi un jumtu. Tas viss maksā naudu. Sociālās aprūpes namā ir jābūt šim piepildījumam, lai varētu veikt nelielu naudas uzkrājumu. Esam plānojuši visu koncentrēt vienā vietā, kurā sniegtu maksimāli kvalitatīvus pakalpojumus. Pašlaik esam izmētāti pa daudzām vietām,” stāsta E. Jēkabsone.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka biedrība “Labāka Rītdiena” veiksmīgi ir izveidojusi sociālās aprūpes centrus “Sērmūkši” Cēsu novada Skujenes pagastā un SAC “Mārsnēni” Cēsu novada Skujenes pagastā, kā arī senioru dienas māju “Esība” Cēsīs. Līdz ar nekustamā īpašuma iegādi Valkā šis ir ceturtais SAC, kur saimnieko šis uzņēmums.

“Ziemeļlatvija” interesējās, kādi plāni ir attiecībā uz Valkas poliklīnikas telpām, kur pacientus pieņem SIA “Vidzemes slimnīca” ārsti speciālisti. E. Jēkabsone skaidro, ka poliklīnikas telpas tiks pārvietotas vienkopus uz vienu no ēkas spārniem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Par šo lietu esam vienojušies. Saprotu, ka šie speciālisti, kuri uz Valku atbrauc kaut vai tikai vienu reizi mēnesī, Valkas novada iedzīvotājiem ir nepieciešami. Savās vietās paliek arī Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta telpas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde,” informē E. Jēkabsone.

Pašvaldība piedāvā vairākus telpu variantus

Šo pirmdien ar visiem pieciem ģimenes ārstiem, kuri saņēmuši telpu nomas uzteikumu, un ambulatorās palīdzības māsām tikās novada pašvaldības priekšsēdētāja Gita Avote. Bija sagatavoti vairāki varianti par pašvaldības īpašumā esošām telpām, kuras varētu piemērot ģimenes ārstu praksēm. G. Avote atklāja, ka sarunās ar priekšsēdētāja vietnieku Viesturu Zariņu vienojušies, ka viņš par šo ārkārtas situāciju informēs arī savas partijas “Jaunā Vienotība” biedru, līdzšinējo veselības ministru Hosamu Abu Meri.

Ārsti vairākkārt uzsvēra, ka telpām, kurās iekārtos ārstu prakses, jābūt pieejamām, vislabāk 1. stāvā, ar attiecīga platuma ieejas durvīm, lai telpām varētu piekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī tualeti darbiniekiem un pacientiem, tostarp arī ar īpašām vajadzībām. Turklāt jārēķinās, ka vienai ārsta praksei nepieciešamas vismaz trīs telpas. Izskatot G. Avotes telpu piedāvājumu pašvaldības ēkās Rīgas ielā 22, 24 un 25, Semināra ielā 9 un 29, kā arī Rūjienas ielā 3D, kur gan brīvas un neizremontētas telpas ir 3. stāvā, abas puses vienojās par telpu apskati klātienē. Tā plānota otrdien, 7. maijā. G. Avote solīja sazināties ar ģimenes ārstu kontrolējošo iestādi Veselības inspekciju, lai vienotos par iespēju arī tās darbiniekiem piedalīties telpu apskatē. Šī tikšanās noslēdzās ar cerību, ka, vēlākais, līdz augusta sākumam ģimenes ārstiem būs iespēja pārcelties uz jaunām telpām, lai iedzīvotājiem nebūtu jāpiedzīvo situācija, ka šo neapskaužamo apstākļu dēļ ir jāpaliek bez sava ģimenes ārsta. Līdz tam gan vēl daudz darāmā gan pašiem ģimenes ārstiem, gan arī novada pašvaldībai. Turklāt šajā sarunā G. Avote vairākkārt uzsvēra, ka pašvaldības budžetā nav naudas, kuru tērēt lieliem remontdarbiem. Šis arī ir viens no iemesliem, kas, visticamāk, arī sarežģīs šī jautājuma risināšanu.

“Ziemeļlatvija” turpinās sekot līdzi šiem notikumiem un sniegt informāciju iedzīvotājiem.

#SIF_MAF2023

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Ziemeļlatvija”.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.