Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

Kad grūti izdzīvot, cer uz pašvaldības pabalstu

Iespēja saņemt sociālo palīdzību no pašvaldības cilvēkiem kļūst arvien aktuālāka, to apliecina arī senioru vēstule “Ziemeļlatvijai”. FOTO: PEXELS

Ziemeļlatvijas” redakcija saņēmusi vēstuli vairāku senioru vārdā ar lūgumu noskaidrot visos sīkumos, kāda ir Smiltenes novada pašvaldības un Smiltenes novada Sociālā dienesta pretimnākšana ar pabalstiem pensionāriem un maznodrošinātajām personām un kādas ir iespējas šos pabalstus saņemt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Seniorus interesē, piemēram, vai ir pabalsti medikamentu iegādei, vai pašvaldība var nodrošināt transportu vai arī atmaksāt ceļa izdevumus pie ārsta.

“Tiem, kuriem internets, labi, bet ne visiem tas ir. Būtu labi, ja Sociālā dienesta darbinieki izbrauktu paši un pastāstītu, bet ātrāk būs ar jums. Vismaz būs, kur izlasīt,” uz “Ziemeļlatvijas” palīdzību informācijas saņemšanā cer seniori.

Palīdz trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uzklausot viņu lūgumu, “Ziemeļlatvija” izpētījusi, kādus sociālās palīdzības pabalstus Smiltenes novadā iedzīvotāji var saņemt un kādām mērķgrupām tie pienākas.

Jau vairākus gadus ir spēkā Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”, tie apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra lēmumu.

Šos pabalstus ir tiesības saņemt Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un faktiski dzīvojošām mājsaimniecībām, kuras ar iesniegumu vērsušās Smiltenes novada Sociālajā dienestā un kuras atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Sociālais dienests piešķir un izmaksā šādus sociālās palīdzības pabalstus: pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, mājokļa pabalstu (palīdzību apkures izdevumu segšanai vai kurināmā iegādei), pabalstus veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, izglītības ieguves atbalstam, ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, dzīvojamo telpu remontam un sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Lai saņemtu šāda veida sociālo palīdzību, ir jāvēršas Smiltenes novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu, norādot nepieciešamo pabalsta veidu, kā arī jāiesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti (izņemot gadījumus, ja tiek pieprasīts pabalsts krīzes situācijā, to var saņemt ikviens, nonākot tādos apstākļos).

Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa uzsver, ka būtisks ir viens nosacījums – noteikumi “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā” (izņemot krīzes pabalstu) attiecas tikai uz to iedzīvotāju mērķgrupu, kurai ir trūcīgā vai maznodrošinātā statuss.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Inta Siliņa informē, ka trūcīgās personas statusu nosaka valsts, bet maznodrošinātās personas statusu – pašvaldība. Lai noskaidrotu, vai mājsaimniecība vai persona atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam, jāvēršas savas pašvaldības Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

Skaidro Inta Siliņa: “Kopš 2023. gada ir noteikts, ka uz 1. janvāri šis maznodrošinātā un trūcīgā statuss var mainīties saistībā ar minimālās algas izmaiņām (no 2024. gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga ir paaugstināta no 620 eiro līdz 700 eiro – redakcijas piezīme). No šī gada 1. janvāra trūcīgas ģimenes (mājsaimniecības) statusa līmenis pirmajai personai ir 343 eiro un katrai nākamajai – 240 eiro. Smiltenes novadā maznodrošinātā statusa līmenis no 1. janvāra pirmajai personai ir 473 eiro, katrai nākamajai – 331 eiro. Mēs Sociālajā dienestā ļoti gaidām jebkādu pieprasījumu, ziņu vai jautājumu par sev interesējošu lietu un aicinām iedzīvotājus uz jebkāda formāta komunikāciju, tā var būt e-pasts, telefona zvans, klātienes vizīte. Sniegsim atbildes, lai cilvēks gūtu sev nepieciešamo atbalstu, vai arī informēsim, sanāk šis atbalsts vai nesanāk.”

Daļēji sedz izdevumus arī par zālēm un brillēm

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uzklausot senioru lūgumu, “Ziemeļlatvija” skaidro, kādos gadījumos trūcīgie vai maznodrošinātie Smiltenes novadā var saņemt pašvaldības pabalstu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai.

Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai Sociālais dienests piešķir: par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē; par zāļu reģistrā iekļauto zāļu un medicīnas preču iegādi; par optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi ar speciālista izrakstītu briļļu recepti; par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumiem; par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista.

Kopējais piešķirtais veselības aprūpes pabalsta apmērs vienai personai ir 50 procentu apmērā no izdevumiem, nepārsniedzot 100 eiro kalendārajā gadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Veselības aprūpes pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Pieprasot šo pabalstu, iesniegumam jāpievieno izdevumus apliecinoša dokumentu kopijas, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums, summa. Pabalstu var pārskaitīt arī attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam.

Pabalstu transporta pakalpojumu izmantošanai, piemēram, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi vai no tās Smiltenes novada Sociālais dienests piešķir tikai noteiktām personu kategorijām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu (tas jau ir cits, viens no brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem).

Maznodrošinātās un trūcīgās mājsaimniecības (personas) var saņemt vēl citus Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pabalstu dzīvojamo telpu remontam (iekšējiem remontdarbiem, ar mājokļa labiekārtošanu un sadzīves apstākļu uzlabošanu saistītiem darbiem) piešķir mājsaimniecībai vienu reizi trīs gadu periodā līdz 250 eiro apmērā. Pirms lēmuma pieņemšanas par dzīvojamo telpu remonta izdevumu apmaksu Sociālā dienesta sociālais darbinieks veic personas dzīves apstākļu apsekošanu, fiksē mājokļa remontdarbu nepieciešamību un remontmateriālu iegādi.

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, palīdzētu mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā uzlabot sociālo situāciju, mazināt klienta invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Vienai personai mājsaimniecībā piešķiramā pabalsta kopējais apmērs ir ne vairāk kā 250 eiro kalendārā gada laikā.

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam 30 eiro apmērā piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gada vecumu un iegūst vispārējo vai profesionālo izglītību.

Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai 100 procentu apmērā ir izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādē, ja tie mācās Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādē, kuru mājsaimniecībai piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, kā arī izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē, kuru mājsaimniecībai piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir ikvienai mājsaimniecībai vai atsevišķi dzīvojošai personai mājsaimniecībā, kurai katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, kura pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.

Ir vēl citi pabalsti konkrētām mērķgrupām

Savukārt brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus var saņemt neatkarīgi no tā, vai mājsaimniecība vai iedzīvotājs ir atzīts par trūcīgu vai maznodrošinātu, ir tikai jāatbilst konkrētā pabalsta veida mērķauditorijai, jābūt ar Smiltenes novadā deklarētu dzīvesvietu un faktiski jādzīvo šī novada teritorijā.

Smiltenes novada Sociālais dienests izmaksā šādus brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus: bērna piedzimšanas gadījumā; personu apliecinoša dokumenta noformēšanai; pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes; nozīmīgā dzīves jubilejā; svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu; Ziemassvētku pabalstu; apbedīšanas pabalstu; pabalstu transporta pakalpojumiem (šos pabalstus nevar saņemt visi, bet tikai konkrētas personu kategorijas).

Seniori vēstulē “Ziemeļlatvijai” arī vaicā, kas noticis ar atbalstu maznodrošinātajām personām elektrības izdevumu kompensācijai (20 eiro mēnesī), kas tika maksāts 2022. gadā. Pa televizoru stāstīts, ka atkal maksās šos 20 eiro.

Atbalsta pasākumi energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai maz­aizsargātajām iedzīvotāju grupām ir valdības kompetences jautājums. “Ziemeļlatvijas” rīcībā nav informācijas, ka šāda atbalsta izmaksa valstī šogad būtu atsākta.

#SIF_MAF2023

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Ziemeļlatvija”.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.