16. septembrī plkst. 18:00 Valkas pagasta Saieta namā “Lugažu muiža” notiks Zvārtavas pagasta amatierteātra “Latviānis” izrāde V.Zonbergs “Skaistuma karaliene”. Ieejas maksa – 3.00 EUR.

Afiša