6.augustā plkst.11:00 pirmsskolas un sākumskolas bērni aicināti apmeklēt pasākumu “Pasaku rīts” Lugažu bibliotēkā.

Reiz bija… Aiz trejdeviņām jūrām un trejdeviņiem kalniem… Vienam tēvam bija trīs dēli… Tā sākas daudzas pasakas un ieved lasītāju, un klausītāju brīnumainajā pasaku pasaulē. Pasākuma laikā bibliotekāres lasījumā tiks atklātas jaunas, līdz šim nedzirdētas pasaules un iepazīti to dažādie iemītnieki. Pēc lasījumiem, bērniem būs iespēja darboties radoši – vizualizējot sev mīļākos, tuvākos pasaku tēlus.

Informāciju sagatavoja: Zinaīda Veise, Lugažu bibliotēkas vadītāja