Abonē e-avīzi "Ziemeļlatvija"!
Abonēt

Reklāma

Smiltenieši neizrāda lielu interesi par tikšanos ar novada vadību

Tas nav kinoseanss Smiltenes kinozālē, bet gan Smiltenes novada domes rīkotā sanāksme iedzīvotājiem. Iespēju uzzināt aktualitātes, attīstības iespējas un aktualizēt sev interesējošo vai norādīt uz neizdarīto vai uzlabojamo pilsētā domes vadībai klātienē izmantoja vien retais smiltenietis. Vai tiešām tik maz iedzīvotājiem rūp savā pilsētā notiekošais, vai arī mūsdienās ērtāk savu sāpi ir izkliegt sociālajos tīklos? Foto: Santa Sinka

Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji jau vairāku mēnešu garumā rīko klātienes sanāksmes, dodoties uz pagastiem, lai uzklausītu vietējo iedzīvotāju priekšlikumus par darbu konkrētajā pagasta pārvaldē, kā arī atbildētu uz cilvēkiem interesējošiem un aktuāliem jautājumiem. Otrdien, 25. oktobrī, tāda iespēja tika dota Smiltenes iedzīvotājiem. Pilsētā, kurā dzīvo vairāk nekā pieci tūkstoši cilvēku, uz tikšanos ieradās nepilni divdesmit.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tikšanās vieta otrdienas vakarā bija Smiltenes kultūras centra kinozāle. Ar iedzīvotājiem tikās un par aktuālo pastāstīja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektors Andris Lapiņš un izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns, klātesoša bija domes priekšsēdētāja vietniece sadarbībai ar uzņēmējiem Gita Mūrniece un deputātes Inga Ērgle un Ilze Vergina.

Domes vadība iedzīvotājus informēja par atbalstu apkures izmaksu daļējai segšanai, plānoto Smiltenes pilsētas robežu paplašināšanu, aktuālajiem investīciju projektiem, tostarp Baznīcas laukumu, Viedrades kvartālu Pils ielā 9, Jāņukalna teritorijas nākotnes iecerēm.

Lai arī kinozāle bija pustukša, gandrīz katrs no tikšanās dalībniekiem uzdeva sev interesējošo jautājumu, aktualizējot lietas, kurām vērts pievērst uzmanību. Kā norāda dome, viens no galvenajiem uzdoto jautājumu tematiem bija ceļu stāvoklis un satiksmes organizācija pilsētas centrā un tās tuvumā. Iedzīvotāji vēlējās noskaidrot, kad tiks uzlabota satiksmes drošība tranzīta ielā, par plāniem attiecībā uz iespējamu apvedceļa būvniecību, kā arī diskutēja par ceļu uzturēšanas kvalitāti un ātruma ierobežojumu noteikšanu. Smiltenes novada domes zīmolvedības un mārketinga speciāliste Madara Mūrniece stāsta, ka otrs būtisks temats sanāksmē bija rekreācijas infrastruktūra – Jaunā parka un Cērtenes pilskalna attīstības perspektīvas, Tepera ezera kanāla un Abula upes krastu stāvoklis Vecajā parkā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vakara gaitā tika apspriests arī novada jaunais ģerbonis, vecais ugunsdzēsēju depo, “peldbaseina” bedre. Kā novēroja “Ziemeļlatvija”, šāda veida tikšanās ir laba iespēja viens pret viens uzzināt par pašvaldības iecerēm un aktualitātēm no pirmavotiem, izprast dažādu projektu attīstības gaitu, kas, iespējams, no malas skatoties, reizēm šķiet apstājusies. No lieliem projektiem, iecerēm un aktualitātēm līdz specifiskām un lokālām lietām konkrētās teritorijās. Šī ir iespēja izprast pašvaldības rīcību iespējas konkrētās situācijās, kļūt zinošākiem notiekošajos procesos un būt klātesošiem.

Nākamās tikšanās ar iedzīvotājiem Smiltenes novada domes pārstāvji plāno 15. novembrī pulksten 18 Raunas kultūras centrā Dīķa ielā 6; 29. novembrī pulksten 18 Trapenes kultūras namā “Bormaņi” un 13. decembrī pulksten 18 Grundzāles kultūras namā Tilta ielā 5.

IEDZĪVOTĀJU VIEDOKĻI

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Rita Bormane, Smiltenes pensionāru apvienības vadītāja:

– Neskatoties uz to, ka septembrī pensionāru klubiņā uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem atnāca vairāk cilvēku nekā šoreiz kultūras centra kinozālē, vajag tās rīkot arī turpmāk. Katrs ieradās citu mērķu vadīts, man bija savi jautājumi, uz kuriem vēlējos rast atbildes, un ierosinājumi. Piemēram, pilsētas centrs ir labiekārtots un top arvien skaistāks, bet joprojām Smiltenē ir aktuāla satiksmes organizācija tranzīta ielā. Neesmu vienīgā, kuru uztrauc satiksmes drošība Atmodas ielā, īpaši abu gājēju pāreju tuvumā, kā arī Raiņa ielā. Vienā Raiņa ielas posmā ir ātruma ierobežojums 30 kilometri stundā, bet pārējā ielā autovadītāji gonko. Manuprāt, vajadzētu domāt par ātruma ierobežojumu lielākajā pilsētas daļā, ne tikai centrā.

Esmu Smiltenes patriote un  tāpēc man rūp vide, kurā ikdienā dzīvoju. Pie mums, Smiltenē, ir daudz labu lietu, piemēram, Vecais parks, ļoti patīkami redzēt, cik skaista kļuvusi Smiltenes vidusskola un tās apkārtne Dakteru ielā, bet ir šis tas pilsētā uzlabojams. Šādas tikšanās iedzīvotājiem ir iespēja tikt sadzirdētiem. To saku pēc pieredzes, tajās reizēs, kad pensionāru klubiņā viesojas domes priekšsēdētājs, viņš pieraksta mūsu jautājumus un ierosinājumus. Nākamajā reizē viņš pastāsta, kas jau ir izdarīts. Tās ir reālas darbības. Atceros, ka reiz viņam ierosinājām, ka Atmodas ielā gājējiem ir nepieciešami soliņi, lai vecākiem cilvēkiem ir kur apsēsties un atvilkt elpu. Tagad mūsu prasītie soliņi ir. Ļoti vērtīga priekšpusdiena klubiņā bija ar Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāju Intu Siliņu, kura iedrošināja seniorus izmantot iespēju un pieteikties atbalstam, kas finansiāli atvieglo ikdienu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nekas pats no sevis nenotiek, iedzīvotājiem jākļūst aktīvākiem, jāapmeklē šādas sanāksmes un jārunā. Kā citādāk mūs sadzirdēs?

Elīna Kubuliņa-Vilne, skolas bibliotekāre, dzejniece:

– Pašvaldība vislabāk pārzina mūsu, iedzīvotāju, vajadzības. Demokrātiskā valstī ir svarīgi katram līdzdarboties sabiedrībai un vietējai kopienai nozīmīgu jautājumu apspriešanā. Tā kā mūsu novadā vēl nav izveidota iedzīvotāju padome un caur sociālajiem tīkliem vai e-pastiem komunikācija ir mazefektīva, bez atgriezeniskās saites, tad man bija svarīgi klātienē apspriest dažādus novada attīstībai nozīmīgus jautājumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Manuprāt, diezgan mazā atsaucība bija tādēļ, ka līdz šim mūsu pašvaldība nav bijusi aktīva un veidojusi šāda veida diskusijas/tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Šis ir pirmais gads, kad kaut kas tāds tiek rīkots. Un tā kā tas nav iedzīvojies sabiedrībā un kļuvis par sava veida tradīciju, tad daudzi iedzīvotāji vēl aizvien uzskata, ka šādām lietām lieki tērēt laiku nav nepieciešams, jo tāpat jau neko nepanāks. Arī reklāma tomēr bija samērā maza, jo man pēc tam cilvēki atzina, ka nemaz nav zinājuši par šādu tikšanos. Tāpēc deputātiem vajadzētu būt aktīvākiem un nākotnē pašiem izrādīt vēl lielāku iniciatīvu, kas vērsta uz sadarbību ar novada iedzīvotājiem, biežāk, vismaz reizi trīs mēnešos, rīkojot šādas tikšanās, samērā plaši un laicīgi tās iepriekš izziņojot, ir jācenšas panākt, ka iedzīvotāji beidzot noticētu, ka arī viņu intereses ir svarīgas un vērā ņemamas, nevis tikai atsevišķu partiju intereses.

Esmu sava novada lokālpatriote, man ir ļoti svarīga pilsētas un novada attīstība, gribas redzēt novadu vēl sakoptāku, skaistāku, ar vēl lielākām piedāvātajām iespējām. Prieks, ka pēdējos gados jau notiek vērā ņemami uzlabojumi, tāpēc uzskatu, ka ir jāizmanto visas iespējas, lai iesaistītos un palīdzētu savam novadam ar savām zināšanām, pieredzi, ierosinājumiem, labām idejām. Lieliski, ka novada pašvaldība ir izlēmusi iet sadarbības ceļu un organizēt šāda veida tikšanās, kā tas jau notiek daudzos citos novados. Mani interesējošie jautājumi, manuprāt, bija nozīmīgi daudziem, tie aptvēra ļoti plašu kategoriju – pilsētas plānošana un attīstība, kultūras dzīve, darba vide, medicīna, ceļu infrastruktūra un izglītība. Jautājumi bija patiešām daudz, jo līdz šim jau nebija šādas iespējas – klātienē ar deputātiem visu izrunāt.

Diāna Vītola, biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” valdes priekšsēdētāja:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

– Ne visas lietas var atrisināt internetā, daudz vērtīgāk ir satikties klātienē. Tas ir labi, ka arī Smiltenē iedzīvotājiem ir iespēja satikt domes priekšsēdētāju un izrunāt visu, kas sasāpējies. Šī ir citādāka veida komunikācija, kas nav sausas atrunas. Ja kaut ko nesaproti, vari pārjautāt. Arī atbildes no pašvaldības pārstāvjiem ir aptverošākas un paskaidrojošākas. Līdzīgi kā citiem, arī mani satrauc satiksmes problēmas Smiltenes pilsētā. Cik ilgi vēl runāsim par intensīvo satiksmi Atmodas ielā, kurā ik pa laikam notikuši negadījumi, arī ar traģisku iznākumu. Jādomā par ātruma ierobežošanu vai kādu citu risinājumu. Šis ir jautājums, ko nevar atlikt.

Mūsu pilsēta ir bagāta ar zaļo zonu, ezeriem. Daba ir skaista, bet diemžēl daudzus pakalpojumus joprojām cilvēki brauc izmantot uz Valmieru un Rīgu, tajā skaitā baudīt izklaides un kultūras pasākumus.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Ziemellatvija.lv komanda.